赵善扛《宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)

作者:赵善扛 朝代:宋代
宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)原文
疏柳无情绪。都不管、渡头行客欲去。犹依赖得,玉光万顷,为人留住。相从岁月如骛,叹回首、离歌又赋。更举目、斜照沉沉,西风剪剪秋墅。
君行定忆南池,歌筵舞地,花晨月午。八砖步日,三雍奏乐,送君云路。别情未抵遗爱,试听取、湖山共语。便可能、无意同倾,一尊露醑。
宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)拼音解读
shū liǔ wú qíng xù 。dōu bú guǎn 、dù tóu háng kè yù qù 。yóu yī lài dé ,yù guāng wàn qǐng ,wéi rén liú zhù 。xiàng cóng suì yuè rú wù ,tàn huí shǒu 、lí gē yòu fù 。gèng jǔ mù 、xié zhào chén chén ,xī fēng jiǎn jiǎn qiū shù 。
jun1 háng dìng yì nán chí ,gē yàn wǔ dì ,huā chén yuè wǔ 。bā zhuān bù rì ,sān yōng zòu lè ,sòng jun1 yún lù 。bié qíng wèi dǐ yí ài ,shì tīng qǔ 、hú shān gòng yǔ 。biàn kě néng 、wú yì tóng qīng ,yī zūn lù xǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)原文,宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)翻译,宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)赏析,宴清都(饯明远兄县丞荣满赴调)阅读答案,出自赵善扛的作品

本文链接 | http://www.59cha.com/shi/57549.html

诗词类别

赵善扛的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语