刘敏中《【正宫】黑漆弩_村居遣兴长》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

【正宫】黑漆弩_村居遣兴长

作者:刘敏中 朝代:元代
【正宫】黑漆弩_村居遣兴长原文
村居遣兴

长巾阔领深村住,不识我唤作伧父。掩白沙翠竹柴门,听彻秋来夜雨。闲将得失思量,往事水流东去。便宜教画却凌烟,甚是功名了处。

吾庐却近江鸥住,更几个好事农父。对青山枕上诗成,一阵沙头风雨。酒旗只隔横塘,自过小桥沽去。尽疏狂不怕人嫌,是我生平喜处。
【正宫】黑漆弩_村居遣兴长拼音解读
cūn jū qiǎn xìng

zhǎng jīn kuò lǐng shēn cūn zhù ,bú shí wǒ huàn zuò chen fù 。yǎn bái shā cuì zhú chái mén ,tīng chè qiū lái yè yǔ 。xián jiāng dé shī sī liàng ,wǎng shì shuǐ liú dōng qù 。biàn yí jiāo huà què líng yān ,shèn shì gōng míng le chù 。

wú lú què jìn jiāng ōu zhù ,gèng jǐ gè hǎo shì nóng fù 。duì qīng shān zhěn shàng shī chéng ,yī zhèn shā tóu fēng yǔ 。jiǔ qí zhī gé héng táng ,zì guò xiǎo qiáo gū qù 。jìn shū kuáng bú pà rén xián ,shì wǒ shēng píng xǐ chù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

刘敏中 刘敏中 刘敏中(1243-1318),字端甫,济南章丘人。至元中任监察御史时,因弹劾奸臣未被受理,辞职归家。后再起,官至翰林学士承旨。著有《中庵集》。散曲仅存小令二首。

【正宫】黑漆弩_村居遣兴长原文,【正宫】黑漆弩_村居遣兴长翻译,【正宫】黑漆弩_村居遣兴长赏析,【正宫】黑漆弩_村居遣兴长阅读答案,出自刘敏中的作品

本文链接 | http://www.59cha.com/shi/60321.html

诗词类别

刘敏中的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语